VYTISKNOUT
Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte na začátku akce nebo odešlete na adresu:
Spolek přátel Bezdružic, Ostrovského 3184/38a, Praha 5, 150 00

Spolek přátel Bezdružic

Ostrovského 3184/38a, Praha 5 IČO: 63113597 e-mail: spb@spolek.eu www.spolek.eu

Vandr

Berounsko, Karlštejnsko | 4.10. - 6.10. 2019

Jméno a příjmení dítěte:                  

Datum narození:                  

Bydliště:                  


Jméno zákonného zástupce (zodpovědné osoby):                  

Telefonní kontakt:                  

Email:                  


U svého dítěte upozorňuji na:                  


Po skončení akce bude dítě (prosím zakroužkujte):

a) vyzvednuto zákonným zástupcem

b) půjde domu samo

c) jiná možnost:                  


V Praze dne:

podpis zákonného zástupce